Giàn giáo cao 0.9m

THÔNG TIN SẢN PHẨM

  • Loại sản phẩm: Giàn giáo khung 0,9m không đầu nối
    Dùng để lắp dựng cùng khung giàn giáo 1m70 để tạo ra khấu độ sàn thích hợp.
    Giàn giáo 0,9m thường không có đầu nối để liên kết với kích tăng đầu.
  • Ống thép chính Ø42: dày 2,0mm và 1,8mm
  • Chiều cao: 0,9 mm
  • Chiều rộng: 1300 mm
  • Màu sơn: Màu cam

< Trở lại